Regionala Jämställdhetsdagen 2022

Fyra lokala aktörer arrangerar gemensamt Norrbottens regionala jämställdhetsdag för att uppmärksamma framgångsrikt jämställdhetsarbete. Dagen erbjuder fika, mingel, spännande föreläsningar och avslutas med att fira vinnaren av årets jämställdhetspris på 100 000 kronor.

Priset delas ut till en aktör som just nu gör något särskilt för att sätta jämställdhetsfrågorna högst upp på agendan.

Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå
Tid: 12.30-16.00

Sista dag för anmälan är 31 augusti 2022.

Program

Läget med jämställdheten i Sverige?

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges kvinnoorganisationer.
Sveriges Kvinnoorganisationer är en partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Dess verksamhet utgår från kvinnokonvention och den tillhörande handlingsplanen samt Sveriges jämställdhetspolitiska mål som säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Investera smart. Nu. Men helst igår.
Ellen Nyström och Julia Edbom, Lockerroompodden
Lockerroompodden är en plattform för viktiga samhällsfrågor som direkt eller indirekt påverkar och berör idrottspersonen och idrottsprestationen. Den tar vid och fördjupar samtal som redan sker mellan lagkamrater, på avbytarbänken, i omklädningsrummet, mellan motståndare och i media – ofta med basket och jämställdhet som gemensamma nämnare.

Juryn presenterar vinnaren av Norrbottens jämställdhetspris 2022.