Sexuella övergrepp på nätet ger allvarliga konsekvenser

Tre föreläsningar på temat sexuell exploatering av barn på nätet

Välkommen till den första av tre digitala föreläsningar på temat sexuell exploatering av barn på nätet. Syftet är att stärka kunskapen hos yrkesverksamma om barns utsatthet för sexualbrott på nätet. Fokus ligger på stöd- och skyddsprocessen, identifiering, polisens och socialtjänstens utredning samt behandling.

Föreläsningarna arrangeras av Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten, Barnahus i Jämtland, Västernorrland och Umeå samt regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i region Nord.

Här hittar du mer information och anmälan: Sexuella övergrepp på nätet ger allvarliga konsekvenser | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Inget evenemang hittades!