Utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld

Att vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld -Vilka insatser krävs för att bryta utsattheten?

Una Norrbotten -kompetensteam mot våld, i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens Kommuner bjuder in till en digital utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld den 27 oktober. Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam eller aktiv i civilsamhället i Norrbotten.

Om utbildningen

Under denna förmiddag erbjuder vi introducerande kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld med särskilt fokus på hur det är att leva i utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld. Utbildningen är kostnadsfri, genomförs digitalt och har begränsat antal platser på grund av begränsningar i de digitala verktygen. Länk skickas till den e-postadress som du anger i anmälan.

Program 27 oktober 2021

9:00 – 9:15 Välkomna!
Inledning av Malin Edin, Una Norrbotten och Sara Avander, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

9.15 – 11.30 Hedersrelaterat förtryck och våld – vad berättar de utsatta?
Representant från riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) ger en introduktion om hedersrelaterat förtryck och våld samt delar med sig av erfarenheter från de personer som söker stöd hos dem.

11:30-12:00 Vilket stöd finns att få i Norrbotten?
Malin Edin från Una Norrbotten – kompetensteam mot våld informerar om vilket stöd som finns att tillgå i Norrbotten för dig som möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Kontakt

Malin Edin, Projektledare Una Norrbotten: unanorrbotten@lulea.se
Sara Avander, Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Norrbotten: sara.avander@lansstyrelsen.se

Anmälan senast 15 oktober!

 

Om GAPF

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat förtryck och våld. Organisationen har funnits sedan 2001 då den grundades av Sara Mohammad. GAPF har tre verksamhetsområden: stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning. Under 2020 utförde GAPF över 3000 stödinsatser och hade kontakt med fler än 500 personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.

Om Una Norrbotten

Una Norrbotten erbjuder stöd till alla yrkesverksamma och personer i civilsamhället som genom sin roll i exempelvis föreningslivet möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Rådgivning kan ske via telefon eller mail och det finns även möjlighet att få lyfta sin fråga i Una Norrbottens kompetensteam mot våld. Teamet består av yrkesverksamma från olika verksamheter som alla har erfarenhet av att möta personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation och rådgivningen sker utifrån avidentifierade frågeställningar.

Inget evenemang hittades!