Vem betalar priset?

Länsföreningen för Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till en heldagskonferens med fokus på kommersiell sexuell exploatering av barn och unga.

  • Hur ser utsattheten ut?
  • Hur identifieras de utsatta?
  • Vilka möjligheter till stöd finns?
  • Hur kan arbetet stärkas?

Det här är några exempel på frågor som kommer att diskuteras och besvaras under dagen av konferensens föreläsare. Bland föreläsarna finns politiker, yrkesverksamma och representanter för civilsamhället.

Målgrupp

Konferensen målgrupp är yrkesverksamma och aktiva inom civilsamhället.

Föreläsare

Några av de föreläsare som deltar under dagen är Gabriella Kärnekull Wolfe, Jonas Trolle och Zandra Kanakaris.

Gabriella Kärnekull Wolfe

Gabriella är ombudsman mot kommersiell sexuell exploatering av barn, OKSE. Hon är också en av grundarna av organisationen #intedinhora.

Jonas Trolle

Jonas är idag verksam vid Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Han har tidigare arbetat inom polisen och var den som ledde jakten på ”Kapten Klänning”.

Zandra Kanakaris

Zandra är grundare och generalsekreterare för stiftelsen 1000 Möjligheter och kommer under dagen att företräda en av stiftelsens verksamheter, Ellencentret. Ellencentret är en stödverksamhet för personer med erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende eller så kallad sugardejting.

Moderator

Konferensen modereras av Malin Roux Johansson, grundare av organisationen RealStars, som sedan 2010 arbetat för en värld fri från sex trafficking.

Arrangör

Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Inget evenemang hittades!