Förlängt uppdrag för Välj att sluta

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ska stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringens tidigare uppdrag, vilket inkluderar att lämna bidrag till Länsstyrelsen i Stockholms län för verksamheten med en telefonlinje för våldsutövare samt att följa upp denna verksamhet.