Hedersrelaterat våld i skolan: ”Vi kan inte blunda för det”

Under vecka 47 arrangeras En vecka fri från våld i Norrbotten. Lärare vid Luleå och Piteås gymnasieskolor kommer tillsammans i ett gemensamt panelsamtal att dela med sig om sitt arbete om hedersrelaterat våld i skolan. 

Våld i fokus i Norrbotten

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. I Norrbotten arrangeras veckan av flertalet kommuner och organisationer, däribland Luleå kommun. Syftet med veckan är att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet kring våld som pågår runt om i landet och i länet. Onsdag 24 november bjuder Una Norrbotten – Kompetensteam mot våld in till ett hybrid- panelsamtal med skolpersonal från Luleå gymnasieskola och Strömbackaskolan i Piteå.

– Jag hoppas att vi kan lära oss av varandra och även inspirera andra inom skolan att våga undervisa och prata om hedersrelaterat förtryck och våld, säger Ida Olsson, lärare på Luleå gymnasieskola.

Ämnesintegrerad undervisning

Ida Olsson är lärare i naturkunskap på Luleå gymnasieskola. Tillsammans med sin kollega Maria Selin som undervisar i samhällskunskap, håller de gemensamma föreläsningar om hedersrelaterat förtryck och våld. Undervisningen är en del av arbetet med FN:s globala mål, som innefattar att aktivt arbeta för att få bort skadliga sedvänjor och värna om jämställdhet mellan könen. På svenskalektionerna kommer eleverna dessutom att få läsa journalisten Elaf Alis självbiografi, som berör ämnet.

– Det är en ögonöppnare för många elever. Efter undervisningen kommer många och vill prata med oss om egna erfarenheter eller om något som de har sett eller hört, säger Ida Olsson.

Lärarna på gymnasieskolan har dessutom ett gott samarbete med elevhälsan och skolkuratorerna för att fånga upp elevernas oro kring hedersfrågor.

– För elever som utsätts för förtryck och våld kan skolan vara deras frizon. Det kan vara den enda plats där man får uttrycka sig och umgås med andra. Vi som är vuxna i skolan kan vara den första personen som dessa elever vågar öppna sig för, säger Ida Olsson.

Stöd och rådgivning från kompetensteam

Ida Olsson och Maria Selin är även representanter i Una Norrbotten – Kompetensteam mot våld. Una Norrbotten erbjuder stöd och rådgivning till yrkesverksamma och civilsamhället i Norrbotten, som möter personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation. Kompetensteamet består bland annat av personer från kommunernas socialtjänster, kvinnojourer, flyktingmottagningar och polisen.

– Till Una Norrbotten kan man lyfta avidentifierade frågeställningar. Kompetensteamet har varit en stor trygghet för mig i mitt arbete i skolan, säger Ida Olsson.

Lärarna poängterar att det är viktigt att hela samhället behöver få mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, inte bara de som arbetar inom skolan.

– Vi kan inte blunda för det, alla kommer någon gång att träffa en människa som är utsatt och därför behöver vi sprida kunskap. För att man ska veta vad man ska titta efter, lyssna efter eller fråga efter, avslutar Ida Olsson.

Vill du ta del av panelsamtalet?

Här kan du ta del av panelsamtalet digitalt, i upp till 14 dagar. 

Se panelsamtalet här

Befinner du dig i Luleå är du välkommen till Kulturens Hus, Lilla salen onsdag 24 november klockan 14.00 – 15.00. Panelsamtalet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Program En vecka fri från våld

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. 

I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Athena, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Piteå kommun, Arjeplog kommun, Överkalix kommun, Övertorneå kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.