Intresseanmälan är öppen för utbildningen ”Samtal om våld”

Länsstyrelsen är glada att meddela att vi kommer erbjuda den
efterfrågade utbildningen ”Samtal om våld” under våren 2023 på plats i Luleå. 

Utbildningen avser en fem-dagars-utbildning i
behandlingsarbete med personer som utövar våld i nära relation. Fr.o.m. den 1
augusti 2021 infördes ett krav på socialnämnden att verka för att våldsutövare
ska ändra sitt beteende.

Det finns 25 platser till förfogande för kommunerna i
Norrbotten. 

Inbjudan har skickats till ansvariga chefer i kommunerna samt kvinnofridssamordnare.