Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet

Den 27 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet. Beslutet innebär att straffen skärps för hedersrelaterad brottslighet. Brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet. Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.


Länk till regeringens webplats: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet – Regeringen.se