NCK har startat två nya stödlinjer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har startat två nya stödlinjer för våldsutsatta: Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Det är ett pilotprojekt som genomförs på uppdrag av regeringen. Projektet kommer att pågå till årsskiftet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar två nya stödtelefoner – Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) – Uppsala universitet (uu.se)