Ny handbok om våld!

Socialstyrelsen publicerade sin reviderade handbok om våld i nära relationer i slutet av juni.


Handboken heter ”Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården
och tandvården”. Handboken syftar till att ge stöd i tillämpningen av Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39).


Handboken går att ladda ner från Socialstyrelsens webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2023-6-8592.pdf
Trycka versioner av handboken kommer att kunna beställas senare i höst.