Ny rapport från SKR om barn som upplever våld

Den 17 december publicerade SKR en ny skrift om hur socialtjänsten kan stödja barn som upplever våld och bedöma omsorgsförmåga hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar. Syftet  är att stödja handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar i det dagliga arbetet.

Skriften är framtagen i samarbete med Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ole Hultmann, lektor i psykologi, och Emma Svensson leg. psykolog och biträdande forskare.


Länk till rapporten: Barn som upplever våld – SKR