Nyhetsbrev Una Norrbotten, nr 1/21

Januari-Juni 2021

Una Norrbotten – Kompetensteam mot våld sammanställer halvårsvis en sammanfattning av projektet i ett nyhetsbrev. Här kan du ta del av vad som hänt under första halvåret och det som är på gång under hösten.

Under första halvåret 2021 har 25 frågeställningar som rör hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation inkommit till Una Norrbotten. Inflödet har främst skett via mail och telefon men även via de regelbundna kompetensteamsträffarna. Frågeställningarna har inkommit från åtta av de tio medverkande kommunerna där övervägande del varit från socialtjänstens verksamheter men även skola och ideella organisationer har lyft funderingar. Närmare 80 procent av frågeställningarna har berört hedersrelaterat förtryck och våld.

Kommunikation

1 mars tillträdde en kommunikatör på 50 procent. Kommunikatören har spridit information om Una Norrbotten samt riktad information om hedersutsattas situation inför sommarlovet främst riktat till skolorna men även jobbat mer aktivt för att nå ut till civilsamhället. Information om projektet har även spridits vid regionala nätverksträffar. Inför sommarlovet intervjuades projektledaren av P4 Norrbotten med anledning av den ökade risken för barn att bli förda ut ur landet.

Utbildningar

Una Norrbotten anordnade en digital utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld 5 maj, där bland annat Devin Rexvid, flosofe doktor vid Stockholms universitet medverkade. Till utbildningen anmälde sig över 250 deltagare. De medverkande i Unas Norrbottens kompetensteam har erbjudits flera kompetenshöjande utbildningsinsatser, de flesta i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten.
Ambitionen är att anordna ett utbildningstillfälle varje termin för att erbjuda kompetenshöjning, nå ut till civilsamhället och för att informera om projektet till en bred målgrupp. Nästa utbildning anordnas 27 oktober, där organisationen Glöm Aldrig Pela Och Fadime medverkar, se länk för mer information. Una Norrbotten kommer dessutom att anordna aktiviteter under ”En vecka fri från våld” 22-26 november. Håll gärna utkik på samverkanmotvald.se för mer information.

Kompetensteamet

Kompetensteamet har träffats varannan vecka under våren där merparten av de medverkande deltagit regelbundet. I dagsläget deltar representanter från: skolan, Flyktingmottagningen Piteå, Tjejjouren Luleå (Unizon), Kvinnojouren Iris (Roks), Polisen samt socialtjänst från tio av länets kommuner. Övervägande del av de som svarat på utvärderingen har uppgett att de alltid eller ofta har nytta av träffarna i sin yrkesroll.

Vi ser gärna att de kommuner som inte redan har en fast representant i Una Norrbottens kompetensteam kontaktar oss för fortsatt dialog. Alla är välkomna att höra av sig med sina frågeställningar och vi hoppas att alla kommuner ska se vårt arbete som en tillgång i det dagliga arbetet. Alla människor har rätt till en vardag fri från förtryck och våld.

”Mycket hög kvalité på föreläsningarna. Jag upplever att det alltid finns stöd att få via Una och dess nätverk vid behov. Viktigt att behålla känslan av att inga frågor är ”dumma” att ställa. Toppenbra att vi kan arbeta över kommun- och organisationsgränser i komplex problematik och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra. En stor eloge till er som håller ihop nätverket! (Deltagare i Una Norrbottens kompetensteam)”

Kontakta oss gärna!

Vi finns tillgängliga vardagar under kontorstid.
Telefon: 0920-45 67 97
E-post: unanorrbotten@lulea.se