Nytt nummer ute av NCK magasin ”Att arbeta mot våld”

Nu finns ett nytt nummer (nr 4) av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” ute för spridning både som tryckt version eller som pdf. Numret har temat utbildning och vänder sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta eller på andra sätt arbetar med frågan.

Länk till magasinet i pdf-format