Rapport om våld i samband med alkohol och narkotika

Den 7 januari publicerade Folkhälsomyndigheten rapporten ”Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relationer – En kartläggande litteraturöversikt”.

Länk till rapporten och faktabladet på Folkhälsomyndighetens webbplats.