Statsbidrag: Stadigvarande boende för våldsutsatta

Socialstyrelsen har nu en ny aktuell utlysning av statsbidrag till kommuner, för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende.

Sista ansökningsdag är den 30 januari.

Enligt förordningen som styr fördelningen ska Socialstyrelsen prioritera ansökningar som rör samverkan mellan kommuner och andra aktörer samt ansökningar som har förutsättningar för god spridning av resultaten.

Bidraget får inte användas för uppgifter som kommunen har enligt lag eller förordning utan det ska gå till arbetet som långsiktigt stärker och utvecklar kommunens arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att ordna stadigvarande boende.  

Mer information och länk till ansökan finns här: 

Statsbidrag för att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende, bidragsår 2023 – Socialstyrelsen