Stort intresse för utbildning om hedersrelaterat våld

Una Norrbotten kompetensteam mot våld anordnade i veckan en digital utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld till yrkesverksamma och civilsamhället i Norrbotten. Intresset visade sig vara väldigt stort. 

‒ Vi ser ett stort behov av utbildning och kompetensutveckling i frågan. På bara några veckor har vi fått in över 300 intresseanmälningar till utbildningen, från Norrbotten och andra delar av landet, säger Malin, projektledare för Una Norrbotten. 

Una Norrbotten är ett länsövergripande projekt som erbjuder stöd och rådgivning till personer som i sin yrkesroll eller engagemang i civilsamhället möter personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt våld i nära relation. Kompetensteamet består av representanter från olika verksamheter som har erfarenhet av att möta personer utsatta för förtryck och våld. 

Jämlikt stöd och kunnigt bemötande till utsatta 

Efter en kartläggning som gjordes 2018–2019 i Norrbottens 14 kommuner, av länsstyrelsen och Norrbottens Kommuner, framkom ett stort behov av kompetensutveckling inom området. Därför erbjuder Una Norrbotten stöd och rådgivning till yrkesverksamma och civilsamhället, som har en viktig roll i att upptäcka och fråga om våld. 

‒ Genom att öka yrkesverksammas och civilsamhällets kompetens ska vi kunna erbjuda ett mer jämlikt stöd och kunnigt bemötande till våldsutsatta, säger Malin, projektledare. 

Tidig upptäckt av förtryck och våld 

Utbildningen som ägde rum i veckan anordnades i samarbete med Länsstyrelsen Norrbotten. Dagen innehöll bland annat information om vad hedersrelaterat förtryck och våld är, hur man kan förstå och motverka det samt vilket stöd som finns att få i Norrbotten idag. 

Devin Rexvid, filosofie doktor vid Stockholms universitet, föreläste om hur vi kan upptäcka hedersrelaterat förtryck och våld i kontakter med barn, unga, vårdnadshavare eller andra vuxna. Föreläsningen berörde även vilka effekter barnkonventionen har för barn och unga i hederskontext.

‒ Syftet med utbildningen var att sprida information om Una Norrbotten, öka kunskapen om det hedersrelaterade våldet samt visa på goda exempel för samverkan, säger Malin, projektledare. 

För den som missade utbildningen och vill öka sin kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation finns information och andra webbutbildningar på webbsidan Samverkan mot våld. Una Norrbotten kan också komma att anordna fler utbildningar i framtiden. 

Fakta om UNA Norrbotten

Styrgruppen består av representanter från Norrbottens Kommuner, Luleå kommun och Länsstyrelsen Norrbotten. Luleå kommun har uppdraget att samordna Una Norrbotten fram till 2023.

Kontakta Una Norrbotten för stöd och rådgivning på telefon 0920 – 45 67 97 eller via mejl unanorrbotten@lulea.se 

Läs mer om Una Norrbotten här