Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för sjunde
året i rad. Med kampanjen vill vi uppmärksamma och synliggöra killars våld mot
tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen pågår
under februari och mars med start den 1 februari. Vi hoppas att du vill delta!

Vilka är vi?

Vi som står bakom kampanjen under 2023 är Polismyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten,
länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Fokus på ungas relationer

Vårt syfte med kampanjen är att väcka eftertanke hos ungdomar.
Vi vill att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som
egentligen är en bra relation eller inte, eftersom ungdomar är en särskilt
utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer. Det handlar både om att
förebygga våldsutsatthet och om att upptäcka de som redan är utsatta eller som utsätter
någon för våld i ungas partnerrelationer.

Vi har tagit fram ett kampanjmaterial som riktar sig till
unga. Det finns också en webbplats svartsjukaarinteromantiskt.se
som riktar sig till både unga och yrkesverksamma. Materialet innehåller
information om våld i ungas partnerrelationer och vart unga kan vända sig om de
vill ha råd och stöd. Yrkesverksamma kan hitta stödmaterial och beställa
kampanjmaterial direkt via webbplatsen.

Inriktning 2023

Under 2023 års kampanj vill vi särskilt nå ut till
yrkesverksamma som möter unga. Vuxna med kunskap och förståelse för ungas
relationer kan göra stor skillnad. Vi önskar därför att kampanjen sprids till
alla verksamheter där unga finns, som till skola, fritid, socialtjänst,
ungdomsmottagning, rättsväsende och idéburen verksamhet. 

Hjälp oss sprida kampanjen

Din kommun/organisation/verksamhet kan delta i kampanjen genom att:

·       Sprida materialet direkt till unga samt till yrkesverksamma som möter målgruppen.

·       Sprida materialet till föräldrar

·       Informera om de verksamheter som finns i exempelvis din kommun dit ungdomar kan vända sig. 

·       Anordna lokala eller regionala aktiviteter som uppmärksammar killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer och marknadsföra aktiviteterna med hjälp av kampanjmaterialet.

Kampanjmaterial

Kampanjmaterialet är kostnadsfritt. Din verksamhet kan beställa tryckt och/eller digitalt material.

·       Affisch i A4-format. Smidig att sätta upp till exempel på en anslagstavla eller dörr.

·       Visitkort (dubbelvikt). Lätt att plocka med sig. Innehåller hänvisningar till nationella webbplatser. Visitkorten är bra att placera i anslutning till affischen, om ni har möjlighet till det.

·       Digital affisch i jpg-format. För spridning i sociala medier. Du får gärna använda den digitala affischen i samband med aktiviteter som din verksamhet anordnar. Använd hashtagen #svartsjukaärinteromantiskt

·       PowerPoint till tv-skärmar. För att kunna informera om kampanjen i exempelvis väntrum.

·       Inlägg till sociala medier som ni gärna får sprida under perioden 1 februari-31 mars.

·       Stödmaterial om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis i yrkessammanhang, som ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället.

Kampanjens webbplats: 

Svartsjuka är inte romantiskt – Svartsjuka är inte romantiskt (svartsjukaarinteromantiskt.se)

Här finns tryckt material att beställa kostnadsfritt samt möjlighet att ladda ner digitalt: 

För dig som arbetar med unga – Svartsjuka är inte romantiskt (svartsjukaarinteromantiskt.se)

Filmer att dela och sprida, med tre olika fokus: våldsutsatt, anhörig samt våldsutövare. 

Svartsjuka är inte romantiskt 2023 – YouTube

De tre filmerna finns även syntolkade, teckentolkade och med engelsk text: 

Svartsjuka är inte romantiskt 2023 (tillgänglighetsanpassade versioner) – YouTube