Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i ny rapport

Rapporten bygger på MUCF:s nationella ungdomsenkät samt fokusgruppsintervjuer med unga i åldrarna 14-30 år och stödfunktioner kopplade till utbildningsmiljön.

Materialet ger en tydlig bild av att unga utsätts för sexuella trakasserier, bland annat i sin utbildningsmiljö och att det påverkar deras hälsa. Bilden visar också att utbildningsmiljön inte slutar i skolan utan fortsätter utanför i till exempel sociala medier. Vi ser också att unga inte känner sig trygga i vad som händer om de vill anmäla händelsen.