Våld i nära relation

Välkommen att delta på en eller två dagar om våld i nära relation och FREDA bedömningsinstrument.

Våld i nära relationer | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Inget evenemang hittades!