Våld i nära relationer

Ny handbok om våld!

Socialstyrelsen publicerade sin reviderade handbok om våld i nära relationer i slutet av juni. Handboken heter ”Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och

Våld i nära relation

Välkommen att delta på en eller två dagar om våld i nära relation och FREDA bedömningsinstrument. Våld i nära relationer | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Utbildning om våld i nära relationer

För detta år (2023) har länsstyrelsen skrivit avtal med Centrum mot våld, Luleå kommun angående utbildningar i våld i nära relationer.  Utbildningar sker fysiskt på