Våldsutövare

Utbildning i Predov för kommuner och region

Möter din verksamhet personer som utövar våld i nära relationer? Vill dina medarbetare få utbildning i Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov och samtidigt delta i en forskningsstudie

Utbildning om våld i nära relationer

För detta år (2023) har länsstyrelsen skrivit avtal med Centrum mot våld, Luleå kommun angående utbildningar i våld i nära relationer.  Utbildningar sker fysiskt på