Våld mot nära

Ny handbok om våld!

Socialstyrelsen publicerade sin reviderade handbok om våld i nära relationer i slutet av juni. Handboken heter ”Våld i nära relationer. Handbok för socialtjänsten, hälso- och

NCK har startat två nya stödlinjer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har startat två nya stödlinjer för våldsutsatta: Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00.

Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs för sjundeåret i rad. Med kampanjen vill vi uppmärksamma och synliggöra killars våld mottjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Utbildning om våld i nära relationer

För detta år (2023) har länsstyrelsen skrivit avtal med Centrum mot våld, Luleå kommun angående utbildningar i våld i nära relationer.  Utbildningar sker fysiskt på

Är du utsatt för våld?

Att utsättas för våld medför ofta stora konsekvenser och att lämna en relation där man utsätts för våld är i många fall ett svårt beslut.

Utövar du hot eller våld ?

Utövar du våld i någon form och vill ha stöd i att bryta ditt beteende finns möjlighet till det via socialtjänsten i din kommun. Kontaktuppgifter

Våld mot djur

Forskning visar en koppling mellan våld mot djur och våld i parrelationen. Även de som arbetar praktiskt berättar hur förövaren använder hot och våld mot

Barn och unga

Barn kan både vara utsatta för våld och uppleva våld. Att utsättas för detta i sitt hem som ska vara tryggt medför ofta allvarliga konsekvenser.